0(0)

Kategoryzacje

‏‏‎ ‎

  • W skład zestawu wchodzą plansze przedstawiające: zabawki, pojazdy, meble, ubrania, sprzęty, przedmioty codziennego użytku, warzywa, owoce, zwierzęta wiejskie, zwierzęta egzotyczne.
  • Zadaniem dziecka jest dopasowanie ilustracji do danej kategorii.

 

Osiągnięcia

  • Zestaw zawiera plansze, które można wykorzystać w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwoju w celu poszerzania słownictwa, ćwiczenia logicznego myślenia.

Program

1‏‏‎ ‎

Kategoryzacje

pobierz

O autorze

Kontakt : szpatulkaispolka@wp.pl
5.00 (1 ratings)

29 produktów

897 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci z ORM, afazją, niepełnosprawnością intelektualną