0(0)

Kategoryzacje – zawody

‏‏‎ ‎

  • Pomoc zawiera 7 plansz i kilkadziesiąt pojedynczych ilustracji przedstawiających zawody (kucharz, fryzjer, budowlaniec, logopeda, nauczyciel, strażak, lekarz) oraz ich atrybuty.
  • Zadaniem dziecka jest dopasowanie danej rzeczy do odpowiedniego zawodu.

 

 

Osiągnięcia

  • Zestaw zawiera plansze, które można wykorzystać w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwoju w celu poszerzania słownictwa, ćwiczenia logicznego myślenia.

Program

1‏‏‎ ‎

Kategoryzacje – zawody

pobierz

O autorze

Kontakt : szpatulkaispolka@wp.pl
5.00 (3 ratings)

29 produktów

1017 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci z ORM, afazją, niepełnosprawnością intelektualną