0(0)

Kategoryzacje – pory roku

‏‏‎ ‎

Zestaw zawiera 8 plansz przedstawiających pory roku oraz skojarzenia z nimi związane.

 

Osiągnięcia

  • Zestaw zawiera plansze, które można wykorzystać w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwoju w celu poszerzania słownictwa, ćwiczenia logicznego myślenia.

Program

1‏‏‎ ‎

Kategoryzacje – sklepy

pobierz

O autorze

Kontakt : szpatulkaispolka@wp.pl
5.00 (3 ratings)

29 produktów

1017 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci z ORM, afazją, niepełnosprawnością intelektualną