0(0)

Kategoryzacje – otwierane plansze

‏‏‎ ‎

W skład zestawu wchodzi lodówka, szafa, plecak, skrzynka na narzędzia, plansze ze zwierzętami wiejskimi, plansza zoo, półka na zabawki i instrumenty, plansze do różnicowania warzyw i owoców, apteczka.
Plansze można wykorzystać do ćwiczenia rozumienia, utrwalania wyrażeń przyimkowych,
ćwiczenia orientacji przestrzennej, doskonalenia pamięci słuchowej.
 

Osiągnięcia

  • Zestaw zawiera plansze, które można wykorzystać w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwoju w celu poszerzania słownictwa, ćwiczenia logicznego myślenia.

Program

1‏‏‎ ‎

Kategoryzacje – otwierane plansze

pobierz

O autorze

5.00 (4 ratings)

31 produktów

1674 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci z ORM, afazją, niepełnosprawnością intelektualną