0(0)

Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia

Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line).

 

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie rodzaju zaburzeń głosek: [k] i [g].– ich charakterystyki oraz przyczyn występowania.
  • Prowadząca szkolenie opowie jak przygotować narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek oraz pokaże sposoby wywołania głosek.
  • Podczas szkolenia zostaną podane przykładowe zabawy i ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych w *izolacji, sylabach i wyrazach, w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line)

Program

2‏‏‎ ‎1h 30m

Dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych:

Dostęp do szkolenia1:32:41
Materiały szkoleniowe

1. Rodzaje zaburzeń głosek [k.g], charakterystyka, przyczyny.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii gammacyzmu i kappacyzmu.

a) przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające podniebienie, ćwiczenia słuchu fonematycznego);

b) metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek [k] i [g]

c) przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek syczących w izolacji, sylabach i wyrazach;

d) sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej.

e) ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej

3. Przykładowe pomoce do terapii omawianych głosek.

O autorze

4.96 (101 ratings)

233 produktów

15495 uczestników

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ORM, z zaburzeniami mowy o typie afazji oraz z grupy ryzyka dysleksji. Od kilkunastu lat pracuję jako logopeda w jednej z łódzkich poradni oraz w szkole podstawowej, a także prowadzę własny gabinet terapeutyczny. Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani w Łodzi, gdzie pełniłam funkcję członka zarządu i prowadziłam terapię logopedyczną na turnusach rehabilitacyjnych. Brałam udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego (m.in. „Przedszkolak też potrafi”, „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”, „Poradzę sobie”, „Dobry start”).
5.00 (1 ratings)

12 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii
  • początkujących logopedów
  • wszystkich zainteresowanych tematem