0(0)

Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego 6.03

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 6.03.2021  godzina 19.00 – 21.00

5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:

mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia

Kappacyzm i gammacyzm – metodyka postępowania logopedycznego

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line).

 

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie rodzaju zaburzeń głosek: [k] i [g].– ich charakterystyki oraz przyczyn występowania.
  • Prowadząca szkolenie opowie jak przygotować narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek oraz pokaże sposoby wywołania głosek.
  • Podczas szkolenia zostaną podane przykładowe zabawy i ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych w *izolacji, sylabach i wyrazach, w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej.
  • Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line)

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Materiały szkoleniowe
Dostęp do szkolenia:1:32:41

1. Rodzaje zaburzeń głosek [k.g], charakterystyka, przyczyny.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii gammacyzmu i kappacyzmu.

a) przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające podniebienie, ćwiczenia słuchu fonematycznego); b) metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek [k] i [g] c) przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek syczących w izolacji, sylabach i wyrazach; d) sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. e) ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.

3. Przykładowe pomoce do terapii omawianych głosek.

O autorze

4.95 (88 ratings)

198 produktów

13502 uczestników

Symbol zastępczy
39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii
  • początkujących logopedów
  • wszystkich zainteresowanych tematem