0(0)

Jąkanie – diagnoza różnicowa film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Katarzyna Turnau-Matynia – filolog i logopeda. Prowadziła badania dotyczące obrazu osób jąkających się funkcjonującego w świadomości osób niejąkających się. Pozwoliło jej to wypracować metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jąkającymi się. Od 2011 roku prowadziła zajęcia logopedyczne w świetlicy, a potem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez caritas polska. Przewodnicząca zachodniopomorskiego oddziału polskiego związku logopedów.

Tematyka szkolenia:
Jąkanie – diagnoza różnicowa

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Dowiesz się:
  • Jakie są przyczyny jąkania
  • jak diagnozować jąkanie
  • jak odróżnić jąkanie od zwykłej niepłynności
  • jak skutecznie reagować w przypadku jąkania wczesnodziecięcego
  • jak ocenić stopień nasilenia jąkania

Program

1‏‏‎ ‎1h 40m

Szkolenie/Materiały

Szkolenie/Materiały dostęp2:00:00

Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.

Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.

Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.

Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”

Czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

O autorze

4.96 (101 ratings)

233 produktów

15495 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi