0(0)

Jąkanie – diagnoza różnicowa – film

‏‏‎ ‎

⭐️ CERTYFIKOWANY KURS®

Czy wiesz, jakie są przyczyny jąkania i jak je odróżnić od zwykłej niepłynności mowy?

Dowiedz się, które czynniki mają wpływ na wywołanie jąkania. Naucz się oceniać stopień jego nasilenia. Uzyskaj wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

 

Po zakupie kursu otrzymasz:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

🔆 bogate materiały szkoleniowe,

🔰 10-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

 

📑 Plan szkolenia:

1. Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.
2. Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.
3. Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.
4. Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”.
5. Czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.
6. Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

 

👩🎓 Kurs poprowadzi:


mgr Katarzyna Turnau-Matynia

filolog i logopeda specjalizujący się w terapii jąkania. Prowadziła badania dotyczące obrazu osób jąkających się, funkcjonującego w świadomości osób niejąkających się. Pozwoliło jej to wypracować metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jąkającymi się. Od 2011 roku prowadziła zajęcia logopedyczne w świetlicy, a potem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej przez Caritas Polska. Przewodnicząca zachodniopomorskiego oddziału polskiego związku logopedów

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

Osiągnięcia

  • Dowiesz się, jakie są przyczyny jąkania;
  • jak diagnozować jąkanie;
  • jak odróżnić jąkanie od zwykłej niepłynności;
  • jak skutecznie reagować w przypadku jąkania wczesnodziecięcego;
  • jak ocenić stopień nasilenia jąkania.

Program

1‏‏‎ ‎1h 40m

Szkolenie/Materiały

Szkolenie/Materiały dostęp2:00:00

O autorze

4.97 (71 ratings)

277 produktów

20690 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie kierowane jest do początkujących logopedów, studentów logopedii, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, surdologopedów, rodziców.