0(0)

Jąkanie – diagnoza różnicowa

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Katarzyna Turnau-Matynia – logopeda, terapeuta jąkania, polonistka

Tematyka szkolenia:
Jąkanie – diagnoza różnicowa

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • jakie są przyczyny jąkania
  • jak diagnozować jąkanie
  • jak odróżnić jąkanie od zwykłej niepłynności
  • jak skutecznie reagować w przypadku jąkania wczesnodziecięcego
  • jak ocenić stopień nasilenia jąkania

Program

2‏‏‎ ‎1h 40m

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.

Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.

Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.

Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”

Czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14677 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi