0(0)

Jąkanie – diagnoza różnicowa 4.01

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

04.01.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Katarzyna Turnau-Matynia – logopeda, terapeuta jąkania, polonistka

Tematyka szkolenia:
Jąkanie – diagnoza różnicowa

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - jakie są przyczyny jąkania
  • - jak diagnozować jąkanie
  • - jak odróżnić jąkanie od zwykłej niepłynności
  • - jak skutecznie reagować w przypadku jąkania wczesnodziecięcego
  • - jak ocenić stopień nasilenia jąkania

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie: dostęp

Dostęp do szkolenia:
Materiały logopedyczne

Próba zrozumienia istoty jąkania przez omówienie różnych definicji jąkania wg specjalistów.

Przedstawienie różnorodności we wskazywaniu etiologii jąkania i konsekwencji braku jednoznacznych przyczyn.

Zaprezentowanie praktycznych norm służących odróżnieniu zwykłej niepłynności od jąkania (diagnoza różnicowa) ze wskazaniem różnych aspektów.

Krótkie omówienie jąkania wczesnodziecięcego zwanego również „fizjologicznym”

– czynniki predysponujące, wywołujące, wskazówki do pracy z rodzicami i dzieckiem.

Nauka oceny stopnia nasilenia jąkania.

O autorze

4.70 (108 ratings)

217 produktów

15254 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • każda osoba zainteresowana tematem