0(0)

Jak rozpocząć pracę logopedy? – informacje praktyczne, materiały niezbędne w organizacji pracy terapeutycznej – film

‏‏‎ ‎

️ CERTYFIKOWANY KURS®

Zaczynasz lub planujesz zacząć pracę jako logopeda?

Czy wiesz…

❓ Jak przeprowadzić badanie przesiewowe oraz pełną diagnozę logopedyczną?

❓Jaka dokumentacja logopedyczna obowiązuje w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych?

❓Jakie dokumenty i regulaminy musisz przygotować?

 

🔆 Po zakupie kursu otrzymasz autorskie, gotowe materiały do organizacji pracy logopedy, zgody oraz regulaminy:

1. Zgoda na logopedyczne badanie przesiewowe.

2. Wynik logopedycznego badania przesiewowego.

3. Zgoda na diagnozę i terapię logopedyczną.

4. Karta skróconego wywiadu logopedycznego.

5. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

6. Przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (diagnoza+zalecenia).

7. Prośba o ocenę wędzidełka języka.

8. Regulamin terapii logopedycznej i zasady współpracy dziecko – rodzic – logopeda.

9. Diagnoza logopedyczna: dyslalia. Sygmatyzm właściwy.

10. Diagnoza logopedyczna: zaburzenia kompetencji językowej i komunikacyjnej, spowodowane całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Autyzm.

11. Konspekt zajęć logopedycznych temat: utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [sz] w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

12. Karta terapii logopedycznej.

 

A poza obszernymi materiałami szkoleniowymi:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

🔰 20-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

📑 Plan szkolenia:

✅ I. Diagnoza logopedyczna
Zgoda rodziców na badanie i terapię logopedyczną z klauzulą RODO
Sprawne i efektywne logopedyczne badania przesiewowe
Pełna diagnoza logopedyczna z przykładami testów i kwestionariuszy logopedycznych
Analiza dokumentacji dostarczonej przez rodziców
Specjalistyczne badania medyczne, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Wywiad z rodzicami dziecka
Konsultacje z innymi specjalistami – podejście holistyczne
Regulamin terapii i zasady współpracy dziecko – rodzic – logopeda

✅ II. Terapia logopedyczna
Czas trwania zajęć logopedycznych
Cykliczność zajęć logopedycznych
Zajęcia indywidualne / grupowe
Zeszyt / teczka logopedyczna

✅ III. Planowanie terapii logopedycznej – przykładowy program terapii i konspekt zajęć

✅ IV. Dokumentowanie terapii logopedycznej

 

Kurs poprowadzi:


mgr Angelika Bartnik

neurologopeda, pedagog specjalny

 

  • Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
  • Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
  • Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

Program

1‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie/Materiały2:00:00

O autorze

4.81 (57 ratings)

278 produktów

22552 uczestników

45 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie kierowane jest do początkujących logopedów, studentów logopedii, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, surdologopedów, rodziców.