0(0)

Integracja sensoryczna w pracy logopedy. Ćwiczenia 18.07

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

18.07.2021 godzina 19.00 – 21.00

 • + 10- dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Aleksandra Kożdoń – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, Provider Neuroflow ATS, Trener wspomagania oświaty.

Tematyka szkolenia:
Integracja sensoryczna w pracy logopedy. Ćwiczenia

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Uczestnik:
 • - zapozna się z tematem przetwarzania bodźców sensorycznych,
 • - dowie się, jakie cechy przejawiają dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i samoregulacji
 • - pozna znaczenie funkcjonowania zmysłów w terapii logopedycznej
 • - zapozna się z narzędziami wstępnej oceny procesów przetwarzania sensorycznego
 • - uzyska wskazówki do pracy z dziećmi z SPD
 • - pozna konkretne ćwiczenia możliwe do wykorzystania podczas terapii

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenia/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

Przetwarzanie sensoryczne – po co ta wiedza logopedzie?

Układy zmysłów:

1. Dotykowy – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

2. Przedsionkowy – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

3. Propriocepcja – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

4. Wzrokowy – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

5.Słuchowy – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

6. Węchowy – znaczenie dla logopedy, cechy dziecka z zaburzeniami, propozycje ćwiczeń w terapii logopedycznej

Narzędzia do wstępnej oceny procesów przetwarzania sesnorycznego

Wskazówki dla rodziców

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13240 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • - studenci logopedii/neurologopedii
 • - logopedzi/neurologopedzi,
 • - rodzice i opiekunowie