0(0)

Integracja sensoryczna –  rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej 11.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 11.02.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Anna Lichnowska – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, trener EEG Biofeedback

Tematyka szkolenia:
Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Czym są zaburzenia SI i skąd się biorą?
  • Podstawowa klasyfikacja zaburzeń sensorycznych.
  • Czym jest diagnoza przesiewowa.
  • Przykłady zabaw stymulujących wszystkie zmysły.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

Wprowadzenie do integracji sensorycznej

Klasyfikacja układów sensorycznych i ich opis

Arkusz Obserwacji Klinicznej wg. Ayers do diagnozy przesiewowej

Zabawy wykorzystywane w terapii propriocepcji, czyli czucia głębokiego

Zabawy do terapii układu przedsionkowego odpowiedzialnego m.in za równowagę.

Zabawy słuchowe

Zabawy wzrokowe

Zabawy węchowe

O autorze

4.56 (66 ratings)

155 produktów

11381 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • pedagodzy, psycholodzy