‏‏‎ ‎

20 kart pracy do pobrania w dwóch częściach w wersji pdf.

Karty doskonale przysłużą się do ćwiczeń rozumienia, odmiany przez przypadki, czytania.

Karty przeznaczone dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną.

Osiągnięcia

  • Ćwiczenia użycia form biernika, miejscownika i narzędnika
  • Ćwiczenia wyrażeń przyimkowych
  • Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem
  • Poszerzanie zasobu słownictwa

Program

1‏‏‎ ‎

Gramatyka. Ćwiczenia przypadków?

20 kart pracy do pobrania w dwóch częściach w wersji pdf. Karty doskonale przysłużą się do ćwiczeń rozumienia, odmiany przez przypadki, czytania, czy ćwiczeń użycia wyrażeń przyimkowych. Karty przeznaczone dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną. 
Gramatyka cz.I i cz. II

O autorze

0 (0 ratings)

8 produktów

355 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Dzieci z diagnozą afazji
  • Dzieci z diagnozą autyzmu
  • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną