0(0)

Graficzne podpowiadajki do mówienia

‏‏‎ ‎

„Podpowiedzi” są przeznaczone dla dzieci, które mają trudność w wypowiedzeniu słów składających się z dwóch sylab (bez grup spółgłoskowych). Karty służą ćwiczeniu struktury wyrazu, nie wymowy – tę należy skonsultować z logopedą. Wymogiem wstępnym jest prawidłowa wymowa pojedynczych sylab składających się na zawarte w zbiorze słowa. Jeśli dziecku przy próbie wypowiedzenia słowa „rozjeżdża się” struktura wyrazu (powstają upodobnienia) – ten zbiór jest dla nich. Przykładowo: dziecko umie powiedzieć „mu” oraz „cha”, ale przy próbie wymówienia słowa „mucha” mówi [muma] lub [chucha] – wówczas problemem nie jest wymowa głosek. Zachodzi w takim przypadku zjawisko, które jest zaburzeniem struktury wyrazu. Trenowanie „przechodzenia” z jednej sylaby do drugiej w sytuacji zadaniowej sprawi, że dziecku łatwiej będzie wypowiadać słowa o ćwiczonej strukturze na co dzień.

Osiągnięcia

  • Skuteczna nauka wypowiadania słów dwusylabowych - sprawdza się szczególnie u dzieci z problemami motorycznymi i słuchowymi.

Program

1‏‏‎ ‎

podpowiadajki

Podpowiadajki

O autorze

5.00 (2 ratings)

20 produktów

172 uczestników

10 

Materiał zawiera

  • Siedemnaście słów, w których wypowiedzeniu pomagają podpowiadajki graficzne

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci uczące się mówić - etap pierwszych słów;
  • Dzieci z motorycznymi i słuchowymi problemami z odtworzeniem struktury wyrazu