0(0)

Gra: Kości – głoska “sz”

‏‏‎ ‎

Zestaw do utrwalania poprawnej artykulacji głoski „sz” zawiera 6 plansz w pdf:
– głoska „sz” w sylabach,
głoską „sz” w nagłosie,
głoska „sz” w śródgłosie,
– głoska “sz” w wygłosie,
głoska „sz” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
– przymiotniki.
Do zestawu dołączony jest:
spis wszystkich użytych na planszach sylab oraz wyrazów,
instrukcja do każdej planszy,
możliwość tworzenia wyrażeń oraz zdań.
ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Osiągnięcia

  • Gra "Kości" uatrakcyjnia zajęcia i pomaga utrwalać głoskę "sz" na różnych etapach terapii logopedycznej.

Program

2‏‏‎ ‎

Kości – głoska sz – plansze

Pobierz

Kości – głoska sz – instrukcja i opis

O autorze

4.67 (3 ratings)

35 produktów

3855 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.