0(0)

Gra: Kości – głoska “s”

‏‏‎ ‎

Zestaw do utrwalania poprawnej artykulacji głoski „s” zawiera 6 plansz w pdf:
– głoska „s” w sylabach,
głoską „s” w nagłosie,
głoska „s” w śródgłosie,
– głoska “s” w wygłosie,
głoska „s” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
– przymiotniki.
Do zestawu dołączony jest:
spis wszystkich użytych na planszach sylab oraz wyrazów,
instrukcja do każdej planszy,
możliwość tworzenia wyrażeń oraz zdań.

Osiągnięcia

  • Gra "Kości" uatrakcyjnia zajęcia i pomaga utrwalać głoskę "s" na różnych etapach terapii logopedycznej.

Program

4‏‏‎ ‎

Kości – głoska s – plansze

Pobierz
Szkic lekcji

Kości – głoska s – instrukcja i opis

O autorze

Kontakt: magicznamowa@wp.pl
4.50 (2 ratings)

27 produktów

1322 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.