0(0)

Gra: Kości – głoska “l”

‏‏‎ ‎

Zestaw do utrwalania poprawnej artykulacji głoski „l” zawiera 6 plansz w pdf:
– głoska „l” w sylabach,
głoską „l” w nagłosie,
głoska „l” w śródgłosie,
– głoska “l” w wygłosie,
głoska „l” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
– przymiotniki.
Do zestawu dołączony jest:
spis wszystkich użytych na planszach sylab oraz wyrazów,
instrukcja do każdej planszy,
możliwość tworzenia wyrażeń oraz zdań.

ZOBACZ MOJE INNE POMOCE LOGOPEDYCZNE:

Osiągnięcia

  • Gra Kości

Program

2‏‏‎ ‎

Pobierz?

Produkt znajduje się w załącznikach.

Kości – głoska l – plansze

Kości – głoska l – instrukcja i opis

O autorze

4.67 (3 ratings)

35 produktów

3846 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.