0(0)

Głoskometr OGÓLNY do zaznaczania postępów w terapii wpisanej głoski

‏‏‎ ‎

Głoskometr do zaznaczania postępów terapii, dzięki niemu pacjent/uczeń zobaczy ile kroków potrzebuje do osiągnięcia sukcesu.

Program

1‏‏‎ ‎

Głoskometr dla wybranej głoski?

Głoskometr do zaznaczania postępów terapii, dzięki niemu pacjent/uczeń zobaczy ile kroków potrzebuje do osiągnięcia sukcesu.
Głoskometr dla wybranej głoski

O autorze

2.00 (2 ratings)

9 produktów

607 uczestników