0(0)

Głoski F, W w sylabach i logotomach

‏‏‎ ‎

Materiał zawiera 22 strony do druku. Przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami artykulacyjnymi w zakresie wymowy głosek f, w. Zestaw zawiera ćwiczenia, które urozmaicą zajęcia logopedyczne podczas pracy nad utrwalaniem głosek w sylabach i logotomach.

W materiałach znajduje się 6 rodzajów ćwiczeń z danymi głoskami oraz 3 puste szablony do dowolnego uzupełnienia według aktualnych potrzeb.

Osiągnięcia

  • Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek wargowo-zębowych F, W
  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej

Program

1‏‏‎ ‎

Głoski F, W w sylabach i logotomach

Szkic lekcji

O autorze

4.00 (1 ratings)

13 produktów

159 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym