0(0)

Głoska S w wyrazach

‏‏‎ ‎

Darmowy zestaw do utrwalania głoski S w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów.

Osiągnięcia

  • Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski S w wyrazach

Program

1‏‏‎ ‎

Głoska S w wyrazach

Zmień tytuł załącznika

O autorze

Kontakt: katarzyna.wlodarczyk@onet.com.pl
4.00 (1 ratings)

13 produktów

819 uczestników

Darmowy

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym