0(0)

Głoska S w sylabach i logotomach

‏‏‎ ‎

Materiał przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski S w sylabach i logotomach. Zawiera 18 stron (w tym 7 rodzajów ćwiczeń).

Osiągnięcia

  • Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski S w sylabach i logotomach

Program

1‏‏‎ ‎

Głoska S w sylabach i logotomach

Szkic lekcji

O autorze

4.00 (1 ratings)

14 produktów

898 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym