0(0)

Edukacja matematyczna na zajęciach logopedycznych z systemem Numicon – film

‏‏‎ ‎

️ CERTYFIKOWANY KURS®

Czy wiesz, w jaki sposób wspierać umiejętności matematyczne u dzieci podczas terapii?

Numicon to brytyjski system budowania umiejętności matematycznych u dzieci. Jego podstawą są multisensoryczne klocki zaprojektowane z myślą o dziecięcych strategiach uczenia się. System Numicon pozwala na stymulację funkcji umysłowych i poznawczych, takich jak kategoryzacja, szeregowanie, układanie sekwencji, stymulowanie pamięci słuchowej i wzrokowej. To idealne narzędzie do pracy!

Po zakupie kursu otrzymasz:

⚜️ imienny Certyfikat z suplementem,

🔆 bogate materiały szkoleniowe,

🔰 10-dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez całą dobę!

 

 

📑 Plan szkolenia

1. Nabywanie kompetencji matematycznych.
2. Wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności matematycznych.
3. Numicon, jako system mulitsensoryczny.
4. Kolejne etapy wprowadzania systemu Numicon (1-8).
5. Propozycje zabaw i ćwiczeń do konkretnych etapów.

Kurs poprowadzi:

DAGMARA KUBIAK

mgr Dagmara Kubiak

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną oraz edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, a także studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie zdobywała jako nauczyciel wspomagający na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasie o innowacyjnym programie opartym o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® i system Numicon, a także jako nauczyciel rewalidacji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający w klasie pierwszej. W ramach prywatnej praktyki jest terapeutą pedagogicznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz dzieci dwujęzycznych. Prowadzi również zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem systemu Numicon. Propaguje metody multisensorycznego nauczania matematyki i prowadzi szkolenia z tego zakresu. Autorka strony www.blogedukacyjny.pl.

 

• Chcesz dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie Twój pracodawca? Złóż zamówienie i zaznacz „Faktura dla placówki oświatowej”. Wybierz przelew tradycyjny jako formę płatności na PayU, następnie opuść stronę. Fakturę otrzymasz tego samego dnia.
• Kiedy otrzymasz dostęp? Dostęp otrzymasz tego samego dnia.
• Niezadowolony z kursu? W ciągu 7 dni od zakupu wyślij wiadomość na adres kontakt@teczka-logopedy.pl z prośbą o zwrot pieniędzy.

Osiągnięcia

  • Nauczysz się:
  • jak rozwijają się umiejętności matematyczne dziecka;
  • jak wspierać dziecko w nabywaniu kompetencji matematycznych;
  • czym są systemy multisensoryczne i dlaczego są tak ważne;
  • jakie są kolejne etapy wprowadzania systemu Numicon;
  • jakie zabawy są dedykowane danemu etapowi pracy z klockami.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp1:50:52
Materiały/pobierz

O autorze

4.91 (96 ratings)

287 produktów

23009 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie kierowane jest do początkujących logopedów, studentów logopedii, logopedów z doświadczeniem pragnących usystematyzować swoją wiedzę, neurologopedów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, surdologopedów, rodziców.