0(0)

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej.

‏‏‎ ‎

‏‏‎ Film szkoleniowy

 • 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Monika Cabała – neurologopeda

Tematyka szkolenia:

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • rozpoznawać u dziecka objawy mutyzmu
 • poznam specyfikę wywiadu z rodzicami, by uzyskać jak najszerszy obraz dziecka
 • planować terapię tak, by przyniosła efekty
 • dowiem się, jak prowadzić terapię, angażując do tego całe otoczenie dziecka

Program

3‏‏‎ ‎1h 20m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:18:08
Materiały szkoleniowe:

1. Garść teorii – najczęstsze objawy, diagnoza, formy wsparcia.

2.Omówione zostaną skrótowo objawy, ścieżka diagnozy, możliwe formy wsparcia.

3. Dlaczego nie zaczynamy od mówienia?

4.O tym jak ważny jest dokładny wywiad, jak zaplanować realne do osiągnięcia cele.

5. Jak pracować? Praktycznie o terapii, krok po kroku.

6. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem, jakie wyzwania można napotkać podczas pracy terapeutycznej Dlaczego praca logopedy nie wystarczy?

7. Przykłady pracy z dzieckiem, kiedy przedszkole lub szkoła nie angażują się w pomoc.

8. Słów kilka o zaangażowaniu rodziców i nauczycieli.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14675 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • logopedzi i neurologopedzi
 • nauczyciele pracujący z dzieckiem z mw
 • pedagodzy
 • terapeuci SI i inni terapeuci wspomagający
 • rodzice, którzy mają dziecko z mutyzmem wybiórczym ale mają ograniczoną możliwość wsparcia
 • osoby zainteresowane tematem mutyzmu wybiórczego