0(0)

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej 1.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

1.2.2021 godzina 19.00 – 20.45 (szkolenie na żywo)

 • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Monika Cabała – neurologopeda

Tematyka szkolenia:

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • rozpoznawać u dziecka objawy mutyzmu
 • poznam specyfikę wywiadu z rodzicami, by uzyskać jak najszerszy obraz dziecka
 • planować terapię tak, by przyniosła efekty
 • dowiem się, jak prowadzić terapię, angażując do tego całe otoczenie dziecka

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie: dostęp do szkolenia i materiałów

Dostęp do szkolenia
Materiały logopedyczne

Garść teorii – najczęstsze objawy, diagnoza, formy wsparcia

Omówione zostaną skrótowo objawy, ścieżka diagnozy, możliwe formy wsparcia

Dlaczego nie zaczynamy od mówienia?

O tym jak ważny jest dokładny wywiad, jak zaplanować realne do osiągnięcia cele

Jak pracować? Praktycznie o terapii, krok po kroku.

Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem, jakie wyzwania można napotkać podczas pracy terapeutycznej Dlaczego praca logopedy nie wystarczy?

Słów kilka o zaangażowaniu rodziców i nauczycieli

Przykłady pracy z dzieckiem, kiedy przedszkole lub szkoła nie angażują się w pomoc.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14665 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • - logopedzi i neurologopedzi
 • - nauczyciele pracujący z dzieckiem z mw
 • - pedagodzy
 • - terapeuci SI i inni terapeuci wspomagający
 • - rodzice, którzy mają dziecko z mutyzmem wybiórczym ale mają ograniczoną możliwość wsparcia
 • - osoby zainteresowane tematem mutyzmu wybiórczego