0(0)

 Dysleksja, dysgrafia, dysortografia- diagnoza i metody terapii w wieku szkolnym BRAK MIEJSC

‏‏‎ ‎

 

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Agata Matuszewska –diagnosta, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonistka,  dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Trampolina w Lublinie

Tematyka szkolenia:
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia- diagnoza i metody terapii w wieku szkolnym

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Metody diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii
  • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Praca na lekcji z dzieckiem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią-dostosowanie wymagań
  • Praca w domu

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:57:03
Materiały szkoleniowe

– Patomechanizmy dysleksji rozwojowej

– Kryteria diagnostyczne specyficznych trudności w nauce

– Symptomy zaburzeń o charakterze dyslektycznym

– Metody diagnozy specyficznych trudności w nauce na poszczególnych etapach

-Terapia dziecka z dysleksją w domu i w gabinecie terapeutycznym

-Dostosowanie pracy na lekcji dla dziecka z dysleksją

O autorze

4.98 (52 ratings)

226 produktów

16082 uczestników

Symbol zastępczy
Darmowy

Upewnij się, że Twój produkt istnieje i jest prawidłowo dopasowany do tego kursu

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • nauczyciele
  • rodzice
  • studenci