0(0)

Domino sylabowe. Sylaby otwarte.

‏‏‎ ‎

Domino sylabowe. Sylaby otwarte.

Zestaw 40 wyrazów dwusylabowych do układania w formie domina (początkowa sylaba kolejnego wyrazu jest taka sama jak końcowa sylaba wyrazy poprzedniego).

+ 2 plansze do układania

Dla ułatwienia sylaby różnią się kolorami.

Osiągnięcia

  • nauka i doskonalenie czytania
  • doskonalenie percepcji wzrokowej
  • doskonalenie percepcji słuchowej
  • rozwój mowy

Program

1‏‏‎ ‎

Domino sylabowe. Sylaby otwarte.?

Pobierz plik w załączniku
Domino sylabowe. Sylaby otwarte.

O autorze

0 (0 ratings)

94 produktów

2086 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • dzieci z ryzyka dysleksji
  • dzieci z afazją