O kursie

Pakiet: Dokumntacja logopedyczna to gotowe wzory do druku. Dotyczą niezbędnej dokumentacji logopedycznej.

W pakiecie znajdziecie:

 • zgodę na udział dziecka w zajęciach logopedycznych;
 • zgodę na przeprowadzenie logopedycznego badania przesiewowego;
 • informację dla rodzica na temat terminu odbywania zajęć;
 • informację dla rodzica na temat wyniku przeprowadzonego badania przesiewowego;
 • informacja o potrzebie konsultacji specjalistycznej dziecka;
 • karta terapii dziecka;
 • dziennik zajęć logopedycznych.

Jeśli potrzebujesz faktury – napisz do mnie: polslowka.logopeda@gmail.com

Czego się nauczysz?

 • W pakiecie znajdziesz wzory niezbędnej dokumentacji logopedycznej.
 • Ciekawa szata graficzna.
 • Łatwo zorganizujesz swoją pracę od strony "papierkowej".

Zawartość kursu

DOKUMENTACJA LOGOPEDYCZNA (POBIERZ MATERIAŁ PDF)

 • POBIERZ PRODUKT

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
15 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 • Logopedzi
 • Neurologopedzi