0(0)

Diagnoza wad wymowy – wywiad i badanie logopedyczne- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia:

Diagnoza wad wymowy – wywiad i badanie logopedyczne

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają również kartę wywiadu, kartę logopedyczną oraz kwestionariusze obrazkowe do badania wymowy i do badania percepcji słuchowej.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze schematem postepowania badawczego w przypadku dyslalii.
  • Prowadzący szkolenie omówi autorską kartę wywiadu oraz opowie jak przeprowadzić badanie podstawowe ((ocena ogólnej charakterystyki warunków mownych dziecka, badanie wymowy, badanie percepcji słuchowej).
  • Podczas szkolenie będzie mowa również o organizacji przesiewowych badań logopedycznych.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają kartę wywiadu, kartę logopedyczną oraz kwestionariusze obrazkowe do badania wymowy i do badania percepcji słuchowej.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych:

Dostęp do szkolenia1:54:28
Materiały szkoleniowe

1. Cele diagnozy logopedycznej w przypadku dyslalii.

2. Schemat postępowania badawczego w przypadku dyslalli.

3. Omówienie przebiegu badania wstępnego

(wywiad – omówienie karty wywiadu, obserwacja, orientacyjne badanie mowy)

4. Omówienie przebiegu badania podstawowego na podstawie karty badania mowy (ocena ogólnej charakterystyki warunków mownych dziecka, badanie wymowy, badanie percepcji słuchowej)

5. Omówienie badań specjalistycznych.

6. Omówienie organizacji i przebiegu badań przesiewowych.

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13284 uczestników

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ORM, z zaburzeniami mowy o typie afazji oraz z grupy ryzyka dysleksji. Od kilkunastu lat pracuję jako logopeda w jednej z łódzkich poradni oraz w szkole podstawowej, a także prowadzę własny gabinet terapeutyczny. Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani w Łodzi, gdzie pełniłam funkcję członka zarządu i prowadziłam terapię logopedyczną na turnusach rehabilitacyjnych. Brałam udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego (m.in. „Przedszkolak też potrafi”, „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”, „Poradzę sobie”, „Dobry start”).
5.00 (1 ratings)

12 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii
  • początkujących logopedów