0(0)

Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

 • 10 dni dostępu do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
dr n. med. Joanna Sewastynowicz– logopeda, audiofonolog

Tematyka szkolenia:
Diagnoza neurologicznych zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja, dyzartria, anartria)

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • Od czego rozpocząć terapię zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu?
 • Jakie cele terapii wynaczyć w przypadku pacjentów z afazją/dyzartrią?
 • Jak przygotować program terapii dla pacjenta z poudarowymi zaburzeniami mowy?
 • Jakie metody terapeutyczne można zastosować w pracy z chorym z afazją/dyzartrią?
 • W jakim zakresie neurologopeda może podjąć współpracę z rodziną/opiekunami pacjenta?
 • Na czym polega współpraca neurologopedy z neuropsychologiem/fizjoterapeutą podczas procesu terapeutycznego pacjenta po udarze mózgu?

Program

2‏‏‎ ‎2h 30m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:2:27:43
Materiały szkoleniowe:

1. Neurofizjologiczne i neuroanatomiczne podstawy procesu komunikowania się.

2. Charakterystyka zaburzeń mowy u pacjentów po przebytym udarze mózgu:

-afazja, dyzartria, anartria.

Deficyty językowe i komunikacyjne w przypadku uszkodzenia prawej półkuli mózgu.

3. Diagnostyka zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (dostępne narzędzia, warunki i czas prowadzenia diagnozy, trudności diagnostyczne).

4. Różnicowanie ośrodkowych zaburzeń mowy.

5.Wyznaczanie celów i planowanie terapii neurologopedycznej.

6.Współpraca z chorym i jego rodziną.

7.Charakterystyka niejęzykowych zaburzeń poznawczych i emocjonalnych u pacjentów po przebytym udarze mózgu.

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13240 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • Logopedzi
 • Studenci Logopedii
 • Fizjoterapeuci