0(0)

Czytanie przez kodowanie

‏‏‎ ‎

Materiał darmowy – czytanie przez kodowanie wyrazów jednosylabowych oraz dwusylabowych zbudowanych z sylab otwartych. Zawiera 2 wersje ćwiczeń – w jednej należy odkodować wyraz korzystając z legendy (każdej literze przypisany jest inny kolor), z kolei w drugiej należy dany wyraz zakodować. Materiał może być też wykorzystany w pracy zdalnej!

Osiągnięcia

  • Rozwijanie umiejętności czytania
  • Usprawnianie percepcji wzrokowej
  • Rozwijanie koncentracji uwagi

Program

1‏‏‎ ‎

Czytanie przez kodowanie

Szkic lekcji

O autorze

4.00 (1 ratings)

14 produktów

907 uczestników

Darmowy

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku wczesnoszkolnym