‏‏‎ ‎

Zestaw kart pracy oparty na sylabach otwartych.

Dziecko najpierw czyta krótkie zdanie.

Następnie odczytuje to samo zdanie ale w formie zaszyfrowanej/zniekształconej poprzez dodanie zbędnych sylab.

Kolejnym etapem jest tworzenie z zaszyfrowanej wersji zdania wzorcowego. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. dziecko zakreśla tylko właściwe sylaby tworzące zdanie wzorcowe
 2. dziecko skreśla zbędne sylaby zostawiając wyłącznie te, które tworzą zdanie wzorcowe

Osiągnięcia

 • nauka i doskonalenie czytania
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwój mowy

Program

1‏‏‎ ‎

Czytam sam – znajduję sylaby?

Pobierz plik w załączniku
Czytam sam – znajduję sylaby

O autorze

0 (0 ratings)

94 produktów

2037 uczestników

15 

Docelowi odbiorcy

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z ryzyka dysleksji/ z dysleksją
 • dzieci z afazją