0(0)

“Czytam i piszę poprawnie”

‏‏‎ ‎

Na 21 stronach pakietu “Czytam i piszę poprawnie” znajdziesz 84 plakietki do wycięcia. Wydrukuj materiały, wytnij je, przygotuj kolorowe klamerki do bielizny i baw się dobrze ucząc swoich podopiecznych czytania i pisania.

W pakiecie znajdują się słowa prostsze (trzysylabowe) i trudniejsze (wielosylabowe), dzięki czemu dopasujesz karty do możliwości danego ucznia.

Osiągnięcia

  • pakiet wspiera naukę czytania i pisania
  • pomocny podczas terapii dysleksji

Program

1‏‏‎ ‎

Czytam i piszę poprawnie

Czytam i piszę poprawnie

O autorze

0 (0 ratings)

23 produktów

778 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • nauczyciele
  • terapeuci
  • logopedzi
  • rodzice