O kursie

Zestaw ćwiczeń – CZASOWNIKI to pomoc dla dzieci z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji (autyzm, alalia, opóźniony rozwój mowy, Zespół Downa itp.), a także dla najmłodszych dzieci (od 9 m. ż), które  zaczynają mówić pierwsze słowa. Ponadto, pomoc można wykorzystać przy nauce czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną.

Ćwiczenia są przygotowane tak, aby mogli z nich korzystać zarówno rodzice, jak i terapeuci. Rozpoczynamy wywoływanie prymarnych czasowników, powtarzamy proste, dwuelementowe zdania, sprawdzamy rozumienie, żeby później przejść do trudniejszych ćwiczeń w odmianie czasownika (l.mn., 1 os. l.poj), a także dłuższych zdań.

ZESTAW ZAWIERA:

—-> 44 STRONY ĆWICZEŃ,

—-> PRYMARNE CZASOWNIKI,

—-> ZDANIA DWUELEMENTOWE ZE ZMIENIAJĄCYM SIĘ JEDYNIE RZECZOWNIKIEM,

—-> ZDANIA DWUELEMENTOWE ZE ZMIENIAJĄCYM SIĘ JEDYNIE CZASOWNIKIEM,

—-> ZDANIA TRZYELEMENTOWE,

—-> ODMIANĘ CZASOWNIKA W 1.OS. L.POJ.

—-> ODMIANĘ CZASOWNIKA W LICZBIE MNOGIEJ

—-> ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ROZUMIENIE

Zawartość kursu

CZASOWNIKI

  • CZASOWNIKI

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Czas dostępności kursu: Bez limitu