O kursie

Materiał przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Służy do ćwiczeń analizy głoskowej wyrazów – zadaniem dziecka jest wyodrębnienie pierwszej lub ostatniej głoski w wyrazach (nazwach obrazków). Odpowiadające im litery można zaznaczyć klamerkami lub zakreślić kolorową kredką.

Materiał składa się z 20 stron gotowych do druku oraz listy wyrazowej (łącznie 60) , a w tym:

  • 30 ilustracji do wyodrębnienia głosek w nagłosie,
  • 30 ilustracji do wyodrębnienia głosek w wygłosie.

Czego się nauczysz?

  • Ćwiczenia analizy głoskowej przygotowujące do nauki czytania i pisania
  • Ćwiczenia motoryki małej (przy wykorzystaniu klamerek)

Zawartość kursu

Wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski wyrazu

  • Szkic lekcji

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Dzieci przygotowujące się do nauki czytania i pisania