0(0)

Ciało i higiena

‏‏‎ ‎

“Ciało i higiena” jest to zestaw 20 tematycznych kart pracy dedykowanych pacjentom z niepełnosprawnością intelektualną oraz afazją.  Struktura kart pracy bazuje na symbolach graficznych, zatem mogą one być stosowane do pracy z osobami nieposługującymi się mową werbalną lub mającymi trudności w komunikowaniu się w sposób efektywny. Ćwiczenia można wykorzystać zarówno do programowania języka podczas terapii logopedycznej, jak i na zajęcia rewalidacyjne. Oprócz kart pracy znajdą Państwo dwie strony z symbolami graficznymi – podstawowymi czasownikami i rzeczownikami związanymi z higieną , które mogą zostać wykorzystane do budowania słownictwa w książce komunikacyjnej dla pacjenta lub jako podstawa do rozmowy na temat zasad higieny.

Osiągnięcia

  • usprawnianie rozumienia mowy
  • aktualizacja oraz poszerzanie zasobu słownictwa o czasowniki i rzeczowniki związane z higieną
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • rozwijanie umiejętności kategoryzacji pojęciowej
  • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
  • usprawnianie logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego

Program

1‏‏‎ ‎

Ciało i higiena – pobierz plik PDF

Ciało i higiena – pobierz plik PDF

O autorze

0 (0 ratings)

5 produktów

60 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną (oligofazją)
  • pacjenci z afazją