0(0)

Bronka

‏‏‎ ‎

  • „Bronka – wytrwała biedronka” to pełen wierszyków zeszyt ćwiczeń służący wywołaniu i automatyzacji głoski [r]. Poszczególne poziomy terapii poprzedzone są informacją teoretyczną dla rodzica, a każde zadanie opatrzone komentarzem. Dzięki temu z pomocy korzystać mogą nie tylko logopedzi, ale również rodzice ze swoimi dziećmi.

Plik zawiera 22 strony – w tym okładka. Książeczka wyznacza kolejność terapii: część stron zawiera ćwiczenia, część opis poszczególnych etapów z myślą o rodzicach.

  • Aby otrzymać fakturę, napisz: brzeczychrzaszcz1@gmail.com

Osiągnięcia

  • opisy wykonywania ćwiczeń z myślą o rodzicach

Program

2‏‏‎ ‎

Bronka?

Plik znajduje się w załączniku.
Bronka
Szkic lekcji

O autorze

5.00 (1 ratings)

14 produktów

103 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci, które nie mówiąc głoski [r]