0(0)

Autyzm. Umiejętności społeczne dziecka w spektrum autyzmu – jak wspierać ich rozwój? 25.05 BRAK MIEJSC

‏‏‎ ‎

25.05.2021  godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr  Alicja Kira –psycholog, trener, coach, nauczyciel dyplomowany, terapeuta osób w spektrum autyzmu.

Tematyka szkolenia

Umiejętności społeczne dziecka w spektrum autyzmu – jak wspierać ich rozwój?

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - Będzie potrafił wskazać czynniki mające wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka w spektrum autyzmu, rozumiejąc ich oddziaływanie
  • - Pozna etapy rozwoju oraz sekwencję rozwojową stymulowania kompetencji społeczno – emocjonalnych dziecka w spektrum autyzmu
  • - Będzie potrafił wskazać formę wsparcia adekwatną do aktualnych potrzeb dziecka
  • - Pozna przydatne ćwiczenia, techniki i narzędzia w pracy z dziećmi

Program

1‏‏‎ ‎2h

1. Rozwój społeczny dziecka z autyzmem i czynniki, które go zakłócają (zaburzenia sensoryczne, kognitywne, konsekwencje społeczne i relacyjne) .

2. Uwarunkowania i istotne aspekty wspierania rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych: co jest ważne, o co należy zadbać, w jaki sposób i w jakich obszarach wspierać rozwój dziecka.

3. Działania wspierające na poszczególnych etapach rozwoju: metody i działania podejmowane w zależności od wieku i umiejętności dziecka .

4. Planowanie działań z uwzględnieniem aktualnych potrzeb dziecka: od czego zacząć działania wspierające, formy pracy adekwatne w pracy z dziećmi z różnym poziomem umiejętności społecznych (indywidualne, grupowe, dyrektywne i niedyrektywne).

5. Metody i narzędzia przydatne w pracy indywidualnej i grupowej: wizualizacje, historyjki społeczne, ćwiczenia wspierające rozumienie emocji, przydatne pomoce terapeutyczne.

O autorze

4.96 (55 ratings)

228 produktów

16429 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - Nauczyciele, terapeuci
  • - Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi)
  • - Rodzice