0(0)

Audiowizualna stymulacja (AVS) jako metoda wspomagająca w terapii integracji sensorycznej 20.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:  20.02.2021 godzina 16.00 – 18.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Anna Lichnowska – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, trener EEG Biofeedback

Tematyka szkolenia:
Audiowizualna stymulacja (AVS) jako metoda wspomagająca w terapii integracji sensorycznej

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Czym jest audiowizualna stymulacja?
  • Urządzenie AVS – opis programów
  • Jak stosować AVS w terapii SI

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

Audiowizualna stymulacja i ich wpływ na proces uczenia się.

Wskazania i przeciwskazania do stosowania AVS (audiowizualnej stymulacji)

Audiowizualna stymulacja w ADHD – rodzaje programów i ich wpływ.

Audiowizualna stymulacja w ASD – możliwości i ograniczenia w stosowaniu AVS.

Audiowizualna stymulacja w zaburzeniach percepcji wzrokowej.

O autorze

4.57 (67 ratings)

155 produktów

11581 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • pedagodzy, psycholodzy