0(0)

 Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej 14.05 BRAK MIEJSC

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

14.05.2021 godzina 19.00 – 21.00 ( szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadzący:
mgr Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE.

Tematyka szkolenia:
Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w praktyce logopedycznej.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.
  • UWAGA! Każdy uczestnik na szkolenie musi mieć plastikową LINIJKĘ!!

Osiągnięcia

  • - Anatomia mięśni żucia
  • - Diagnoza logopedyczna narządu żucia
  • - Elementy terapii logopedycznej narządu żucia

Program

2h

– Topografia mięśni żucia

– Funkcje mięśni żucia

– Funkcje mięśni nad- i podgnykowych

– Unaczynienie mięśni żucia

– Unerwienie mięśni żucia

– Etiologia zaburzeń mięśniowych

– Obserwacja pracy mięśni żucia

– Pytania pomocnicze w diagnozie logopedycznej

– Ruchy odwodzenia, przywodzenia, lateralne, protruzyjne i retrotruzyjne żuchwy

– Elementy mioterapii

-Wskazówki dla pacjentów

O autorze

4.96 (57 ratings)

239 produktów

17141 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - Studenci logopedii
  • - Logopedzi