0(0)

Afazja- terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego w wieku szkolnym 27.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 27.02.2021  godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny.

Tematyka szkolenia:
Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego w wieku szkolnym (afazja dziecięca, alalia, SLI)

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie organizacji procesu terapeutycznego dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego, które porozumiewają się za pomocą prostych zdań.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe:

1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z zaburzeniami mowy o typie afazji ( w wieku szkolnym)

• Organizacja procesu terapeutycznego.

– przykładowe ćwiczenia dotyczące kształcenia m.in: umiejętności rozumienia, umiejętności czytania i pisania, umiejętności planowania i samodzielnego budowania wypowiedzi oraz ćwiczenia dotyczące rozwijania pamięci i usprawniania słuchu fonematycznego .

2. Organizacja pomocy w szkole dla dzieci z SLI.

3. Czas na pytania

O autorze

4.57 (68 ratings)

156 produktów

12373 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii, logopedów, pedagogów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.