0(0)

AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna 10.03

‏‏‎ ‎

‏‏‎ Data szkolenia: 10.03.2021 godzina 19.00 – 21.00

 • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
Małgorzata Tomaszewska – neurologopeda, terapeuta AAC, pedagog specjalny

Tematyka szkolenia:
AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem , materiały szkoleniowe ( tablice AAC)  oraz 5-dniowy dostęp do szkolenia.

Osiągnięcia

 • czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC),
 • dla kogo jest przeznaczona?
 • na co zwrócić uwagę decydując się na wprowadzenie AAC u osoby mającej trudności w porozumiewaniu się?
 • czym jest Indywidualny System Komunikacji?
 • składowe ISK
 • jak kształtować środowisko przyjazne porozumiewaniu się?
 • przykłady pomocy dydaktycznych dostosowanych do pracy z osobami niemówiącymi na rożnych poziomach funkcjonowania poznawczego

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe:

1. Czym jest AAC (komunikacja alternatywna i wspomagająca)? Dla kogo?

2. Indywidualny System Komunikacji i jego składowe ( m.in. znaki i symbole, pomoce do porozumiewania się niskiej i wysokiej technologii, techniki dostępu, strategie wykorzystywane w AAC)

3. Kształtowanie środowiska sprzyjającego komunikacji (znaki w otoczeniu użytkownika – plany dnia, ciągi czynności).

4. Przykłady pomocy dostosowanych do pracy z dziećmi mającymi problemy w porozumiewaniu się.

O autorze

4.59 (71 ratings)

157 produktów

12684 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • logopedzi,
 • pedagodzy,
 • psycholodzy
 • studenci,
 • rodzice osób z trudnościami w porozumiewaniu się