0(0)

10 opowiadań.

‏‏‎ ‎

 • Zestaw składa się z 20 kart pracy. Dwie wersje.
 • W pierwszej  łatwiejszej wersji, zadaniem dziecka jest posłuchanie lub przeczytanie oraz
  zapamiętanie, powtórzenie i przyporządkowanie czynności do poszczególnych dni tygodnia.
 • W drugiej trudniejszej, uczeń samodzielnie zapisuje, co bohater robił w danym dniu tygodnia.
 • Przy okazji można ćwiczyć słownictwo najpierw, później, wcześniej, potem,na początku tygodnia itp.

Osiągnięcia

 • Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie myślenia, pamięci i koncentracji.
 • Doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów.

Program

1‏‏‎ ‎

10 opowiadań. POBIERZ MATERIAŁ .PDF

Pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

1180 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

 • Uczniowie w wieku szkolnym.
 • Osoby z zaburzeniami komunikacji, z afazją.
 • Uczniowie z trudnościami w nauce.
 • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.