Agata Lorek
Terapeuta Pedagogiczny
O mnie
Jestem nauczycielku0105 ju0119zyka polskiego, terapeutku0105 pedagogicznu0105 i terapeutku0105 zaju0119ciowu0105. Posiadam uprawnienia pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osu00f3b z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy preferuju0119 podeju015bcie holistyczne, dlatego wciu0105u017c siu0119 ksztau0142cu0119 i szkolu0119 nowe umieju0119tnou015bci.u00a0 Najchu0119tniej wykorzystuju0119 metody arteterapeutyczne i coachingowe. Gu0142u00f3wnym priorytetem jest dla mnie dobre samopoczucie i rozwu00f3j podopiecznych.