Agata Kalina
Logopeda
O mnie

Pedagog ze specjalnou015bciu0105 terapii pedagogicznej, logopeda, terapeuta karmienia, dogoterapeuta, surdopedagog. Mama na potru00f3jnym etacie. Zau0142ou017cycielka i Prezes Zarzu0105du Fundacji u201cCali Maliu201d.
Twu00f3rczyni metody LogoSensorykau00a9.

u201cOd wielu lat pracuju0119 z najmu0142odszymi Dzieu0107mi od urodzenia do ukou0144czenia 3 roku u017cycia. Prowadzu0119 terapiu0119 indywidualnu0105 oraz zaju0119cia grupowe dla Dzieci w normie oraz dla Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzu0119 szereg dziau0142au0144, ktu00f3re su0142uu017cu0105 wspomaganiu rozwoju Dziecka oraz wspieraniu Rodzica w peu0142nieniu swojej roli. Duu017cy nacisk ku0142adu0119 na profilaktyku0119 oraz dziau0142ania ksztau0142tuju0105ce prawidu0142owe wzorce, szczegu00f3lnie wau017cna jest dla mnie praca z Rodzicem i wspieranie jego kompetencji.
Prowadzu0119 szereg szkoleu0144 i warsztatu00f3w dla studentu00f3w, wspieraju0105c ich w rozwoju i poszukiwaniu u015bcieu017cki zawodowej. Wciu0105u017c poszukuju0119 nowej wiedzy, uwielbiam spotykau0107 innych, bardziej dou015bwiadczonych specjalistu00f3w i czerpau0107 z ich dou015bwiadczeu0144. Zapraszam do inspiracji!u201d